Suvlasnički odnosi

Odvjetnik sam sa uredom u centru grada Zadar i pružam pravnu pomoć pojedincima i malim tvrtkama. Savjetujem ih i zastupam pred sudovima i drugim državnim tijelima u rješavanju pravnih pitanja iz područja stvarnog i imovinskog prava.

"Kada se ne postupa po suvlasničkom ugovoru potrebno je zatražiti da se odredbe ugovora ispoštuju ili pokrenuti parnični postupak s ciljem ostvarenja provedbe suvlasničkog ugovora putem suda."

Za dogovor termina ili detaljnije informacije o pojedinoj usluzi molim da me kontaktirate putem telefona ili elektronske pošte.

Usluge

  • zastupanje nasljednika u ostavinskom postupku
  • sastav oporuka
  • sastav ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
  • sastav ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života
  • sastav zemljišnoknjižnih prijedloga za zabilježbu ugovora o doživotnom uzdržavanju, starateljstvo
  • sastav pravnih lijekova (žalbi, prigovora, izvanrednih pravnih lijekova)
  • savjetovanje vezano uz ugovore