Suvlasnički odnosi

Odvjetnik sam sa uredom u centru grada Zadar i pružam pravnu pomoć pojedincima i malim tvrtkama. Savjetujem ih i zastupam pred sudovima i drugim državnim tijelima u rješavanju pravnih pitanja iz područja stvarnog i imovinskog prava.

"Kada se ne postupa po suvlasničkom ugovoru potrebno je zatražiti da se odredbe ugovora ispoštuju ili pokrenuti parnični postupak s ciljem ostvarenja provedbe suvlasničkog ugovora putem suda."

Za dogovor termina ili detaljnije informacije o pojedinoj usluzi molim da me kontaktirate putem telefona ili elektronske pošte.