Kupoprodaja nekretnina

Odvjetnik sam sa uredom u centru grada Zadar i pružam pravnu pomoć pojedincima i malim tvrtkama. Savjetujem ih i zastupam pred sudovima i drugim državnim tijelima u rješavanju pravnih pitanja iz područja stvarnog, zemljišnoknjižnog, imovinskog i obveznog prava.

"Kupoprodaja nekretnine bilo za stanovanje, odmor ili ulaganje jedna je od najznačajnijih financijskih odluka zbog čega je potrebna maksimalna zaštita ulaganja i vlastitih interesa."

Za dogovor termina ili detaljnije informacije o pojedinoj usluzi molim da me kontaktirate putem telefona ili elektronske pošte.

Usluge

 • sastav kupoprodajnih predugovora i ugovora kod kupoprodaje nekretnine
 • sastav tabularnih izjava
 • savjetovanje vezano uz kupoprodajne ugovore
 • provjera zemljišnoknjižnog stanja nekretnine i mogućih tereta
 • ishodovanje zemljišnoknjižnih izvadaka
 • provjera posjedovnih stanja
 • sastav ugovora o zamjeni nekretnina
 • sastav zemljišnoknjižnih prijedloga i zastupanje u postupcima uknjižbe nekretnina u zemljišnu knjigu (gruntovnica)
 • sastav zemljišnoknjižnih prijedloga za upis ili brisanje stvarnih prava na tuđoj nekretnini (služnost, pravo korištenja, plodouživanje)
 • sastav zemljišnoknjižnih prijedloga za upis ili brisanje založnog prava /hipoteke
 • sastav zemljišnoknjižnih prijedloga za promjenu imena , prezimena, adrese, naziva ulica i kućnog broja u zemljišnoj knjizi