Odvjetnička punomoć

Ukoliko niste sigurni što upisati, ostavite polje prazno. Potpis na punomoći nije potrebno ovjeravati. U slučaju poteškoća sa ispunjavanjem ovog obrasca molim da me kontaktirate putem telefona ili elektronske pošte.

 

P U N O M O Ć

Dolje potpisani ovim putem daje punomoć DORIS OBRATOV KLIČKOVIĆ odvjetnica iz ODVJETNIČKOG UREDA OBRATOV KLIČKOVIĆ 23000 ZADAR, bana Josipa Jelačića 1a Telefon +385.23.647.605 Fax +385.23.643.047

 

Ovlašćujem(o) ju da me (nas) zastupa u postupku,


koji se vodi pred: 

,pod poslovnim brojem: 

,protiv: 

,radi: 

Ovlašćujem(o) da me(nas) zastupa u svim mojim(našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih institucija, te da radi zaštite mojih(naših) prava i na zakonu zasnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daje u moje(naše) ime nasljedničke izjave, te da za mene(nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.
Ova Punomoć stupa na snagu odmah i trajati će sve dok ju ja(mi) ne opozovem(o).

Pristajem(o) da ju za slučaj spriječenosti zamijenjuju:

 


Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

 

03.10.2023.,

Opunomoćitelj: